Bölge ABONELER İÇİN GÖNDERİ FİYATLARI (YTL)
1. Bölge'ye 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge 7. Bölge 8. Böge 9. Bölge
1. Bölge'den

9,00

12,00

15,00

16,00

15,00

9,00

17,00

21,00

21,00

2. Bölge'den

12,00

11,00

18,00

21,00

15,00

14,00

17,00

25,00

25,00

3. Bölge'den

15,00

18,00

13,00

14,00

21,00

16,00

21,00

17,00

17,00

4. Bölge'den

16,00

20,00

14,00

13,00

21,00

18,00

25,00

16,00

16,00

5. Bölge'den

15,00

15,00

21,00

21,00

14,00

16,00

14,00

27,00

27,00

6. Bölge'den

9,00

14,00

17,00

18,00

16,00

9,00

17,00

25,00

25,00

7. Bölge'den

17,00

17,00

21,00

25,00

14,00

17,00

14,00

31,00

31,00

8. Bölge'den

21,00

25,00

17,00

16,00

27,00

25,00

31,00

16,00

16,00

9. Bölge'den

20,00

24,00

16,00

15,00

27,00

24,00

30,00

15,00

17,00

Bölge ABONE OLMAYANLAR İÇİN GÖNDERİ FİYATLARI (YTL)
1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge 7. Bölge 8. Böge 9. Bölge
1. Bölge'den

15.00

16.00

21.00

24.00

24.00

15.00

27.00

31.00

23.00

2. Bölge'den

16.00

15.00

31.00

33.00

22.00

19.00

29.00

36.00

27.00

3. Bölge'den

21.00

31.00

17.00

19.00

36.00

27.00

43.00

31.00

27.00

4. Bölge'den

24.00

33.00

19.00

19.00

39.00

36.00

48.00

21.00

24.00

5. Bölge'den

24.00

22.00

36.00

39.00

19.00

24.00

24.00

48.00

39.00

6. Bölge'den

15.00

19.00

27.00

36.00

24.00

15.00

27.00

36.00

24.00

7. Bölge'den

27.00

29.00

43.00

48.00

24.00

28.00

24.00

51.00

39.00

8. Bölge'den

31.00

36.00

31.00

21.00

48.00

36.00

51.00

24.00

27.00

9. Bölge'den

23.00

27.00

27.00

24.00

39.00

24.00

39.00

27.00

22.00